TMMOB 11. ENERJİ SEMPOZYUMU

14 Aralık 2017, 09:00 - 16 Aralık 2017 Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi

TMMOB 11. ENERJİ SEMPOZYUMU

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) adına, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından düzenlenen ve "Enerjinin Geleceği" başlığı altında bir araya gelecek TMMOB 11. Enerji Sempozyumu, 14-15-16 Aralık 2017 tarihlerinde Adana'da gerçekleştirilecektir.
Bugüne kadar TMMOB Enerji Sempozyumlarının amacı; enerji alanının tüm bileşenlerinin kendilerini ifade edebildiği, belirlenen ana tema etrafında enerji konusunun farklı uzamlarıyla ele alındığı tartışma ortamları oluşturmak olmuştur. Bu Sempozyumda da "Enerjinin Geleceği" ana temasından hareketle konunun; sosyal, ekonomik, çevresel ve kültürel etkileri etrafında değerlendirmeler yapılacaktır.
Dünyada ve Türkiye'de Enerjinin Geleceği, Dünyada Enerjinin Geleceği, Enerjide Planlama ve Ekonomi, Enerjide Öncelikler, Enerji ve Savaş, Enerji Çevre ve Toplum, Küresel Enerji Rekabeti, Enerji Kaynakları ve Teknolojik Gelişmeler, Adana ve Çevresindeki Yerel Enerji Sorunları ve Enerji Kooperatifleri alt konu başlıkları olarak tespit edilmiştir.
Sempozyum boyunca bu konu başlıkları etrafında altı oturum, iki panel gerçekleştirilecek ve üç özel konuşmacı yer alacaktır. Sempozyumda beş oturum iki panel yapılması planlanmıştır. Panellerin ilki "Türkiye`de Uygulanan Enerji Politikalarının Topluma Etkileri" başlığında Samsun`da ikincisi ise "Enerji Politikalarının Bölgesel Etkileri Ve Nükleer Santrallar" başlığında Sinop`ta gerçekleştirilecektir.
Programda yer alan tüm bildiriler çağrılı bildiri niteliğindedir.

Kimler Gidiyor?

0556493330da468961404b2f5a0f340f8979c0d4