Meslektaşlara Sorular

fatih gul
13 Şubat 2018, Salı, 10:08

Elektrik iç tesisleri yönetmenliğinde, daire/konut dağıtım tablosunda k.a.k.r öncesinde tablo besleme sigortası takılması zorunlu mudur? Sözkonusu yönetmeliğin "madde 52 d) Sigortalar" başlığı altında yazan aşağıdaki ifade de tam olarak ne anlatılmak istenmektedir? Bina Ana Panosunda sayaçtan önce bağlanan sigorta, daireye dağıtım tablosuna kadar koruma sağlamaktadır. Daire dağıtım kutusundan linyelere kadar ise linye sigortaları koruma sağlamaktadır. Bu durumda daire dağıtım tablosu besleme sigortası koyulmasa da olur mu denilmek istenmektedir? Ayrıca sayaç besleme sigortasıyla (eğer koyuluyorsa) daire besleme sigortası ve linye sigortaları arasında seçicilik nasıl olmalıdır? (Otomat sigortalar arasında seçicilik yapılmaz deniliyor.) Bu konularda cevaplarınızı rica ederim. "iv) İletken kesitlerinin akım tüketilen yerlere doğru küçüldüğü noktalara sigorta konulmalıdır. Önceki sigorta küçük kesiti de koruyorsa ayrıca ikinci bir sigorta konulması gerekmez. (Değişik ek: RG 04/04/1986- 19068) Açıklama : Bu madde bölümünün uygulanması zorunlu değildir. "

Etiketler: #<ActsAsTaggableOn::Tag::ActiveRecord_Associations_CollectionProxy:0x007f51c939b8f0>

Soruyu Beğen


ERTAN SAYGINAR
27 Nisan 2018, Cuma, 13:11

Daire dağıtım tablosunu ne koruyacak. ne koruyacak.Daire dağıtım tablosunun girişine sigorta konulması gerekir.Prensip itibariyle aydınlatma linyeleri 6A,priz linyeleri 16A sigorta ile korunur.Bu değerler, tek fazlı cihazların 250V a dayanacak şekilde imal edilmesi zorunluğuna dayanır.Yükler bir fazlı olduğu için tablo girişine 20A sigorta konulmalıdır.Otomatik sigortalar ile seçici koruma sağlanır.Bu biçimde 6A-10A-16A-20A kademeleri ile seçici bir koruma sağlanmış olur.

Puan: (2)


ADEM ÇELİK
27 Şubat 2018, Salı, 08:16

kaçak akım koruma rölesi üzerinde yazan amper değeri kaçak akım koruma rölesinin devreyi açma akımı değildir. kaçak akım koruma rölesinin dayanabileceği maksimum akımdır. sayaç çıkışındaki sigorta kolon hattını korur; tali pano girişindeki sigorta ise tali panoyu korur. ayrıca iç tesisler yönetmeliği madde 18 ... Çok basit tarım binaları, barakalar, basit köy evleri hariç yapı bağlantı kutusuna (ana buat veya kofre) yangın koruma, sayaç kolon devrelerine ise hayat koruma eşikli, düzeneği ile birlikte termik manyetik şalter veya otomatik sigorta (ayrı ayrı veya birlikte) konulmalı ve tüm koruma düzenleri arasında seçicilik sağlanmalıdır. Yapıda tek sayaç varsa, kofre tesis edilemez.

Puan: (1)